Wie zijn wij?

Wij zijn Inclusief Gezond. Wij verbeteren de gezondheid van mensen waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Dit doen wij door praktijkgerichte evidance based programma’s zoals CooL, Train de Begeleider en Train de Behandelaar.

Ons werk maakt mensen met een verstandelijke beperking zelfredzamer en gezonder. Wij leren de vaardigheden aan mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale en professionele omgeving zodat zij nog meer deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het Bestuur

Thiro van Zijl 
Anne-Marie Janssens 
Loek Hulsbergen

Adviescommissie

Ivo van Heck 
Marcel L’Herminez 
Annemarie Trouwborst

Doe jij met ons mee?

Spring aan boord. Wij geven mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid een inclusieve plek in de samenleving waar dat nu nog niet vanzelfsprekend is.Wij zijn Inclusief Gezond.