Maatwerk

Inclusief Gezond kan voor uw organisatie een leefstijlloket op maat ontwikkelen. Waarin we de belangen van alle partijen meenemen. Samen kijken wat het opzetten van een leefstijlloket voor uw organisatie kan betekenen levert u direct een beeld op van de mogelijkheden en draagt bij aan toekomstbestendige, doelmatige en toegankelijke zorg.

Uw leefstijlloket

Direct toegang tot een gezonde leefstijl voor cliënten en medewerkers van uw organisatie

Maatwerk preventie

Zorguitgaven blijven stijgen
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht in 2040 bijna een verdubbeling van het huidige uitgavenniveau tot 174 miljard euro, oftewel zo’n 16,4% van het bbp. De collectieve zorguitgaven lopen op van 9,1% als percentage van het bbp in 2018 naar 9,8% in 2021. Tussen 2021 en 2025 nemen de totale zorguitgaven naar verwachting verder toe tot 10,4% van het bbp, een toename van €16 miljard in lopende prijzen. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorguitgaven de komende jaren sterker stijgen dan de economische groei, waardoor andere overheidsuitgaven worden verdrongen.
Zorg begint bij preventie
Leefstijl en leefomgeving hebben een sterke invloed op de gezondheid. Mensen met een beperking hebben vaker een ongezonde leefstijl. Multiproblematiek en de samenhang met de directe sociale omgeving én met het sociale domein speelt hier onmiskenbaar een grote rol. Ook wordt het juiste loket niet altijd gevonden vanwege schotten binnen het zorgdomein én tussen het zorgdomein en het sociale domein, waardoor mensen niet zelden tussen wal en schip vallen. Dit vermindert de toegankelijkheid van zorg. 

Het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van zorg begint bij preventie. Leefstijlaanpassing kan gezondheidswinst opleveren. Met preventie kan worden voorkomen dat mensen meer of zwaardere zorg nodig hebben.

Doe jij met ons mee?

Spring aan boord. Wij geven mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid een inclusieve plek in de samenleving waar dat nu nog niet vanzelfsprekend is. Wij zijn Inclusief Gezond.