Implementatie CooL

Hoe implementeren we Coaching op Leefstijl?

In het CooL programma voor de cliënt is het nodig dat de sociale en professionele omgeving wordt meegenomen. Wij zorgen dat de ouders en begeleiders de tools krijgen om in samenwerking met ons de leefstijl van de cliënt te verbeteren.
Het betrekken van de ouders en begeleiders doen we door overlegmomenten te plannen om de voortgang en de kwaliteit van de interventie te bewaken. Ook de verwachtingen en ervaringen van de ouders en begeleiders worden hierin meegenomen. Daarnaast krijgen zij handvatten en werkmethodes aangereikt om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Door de omgeving te betrekken kun je een gezonde leefstijl duurzaam verbeteren. Het aanleren van de nieuwe leefstijl wordt twee jaar begeleidt, maar de omgeving blijft het leven lang. Daarom is het belangrijk dat zij vanaf het begin bij het leefstijlprogramma worden betrokken.  

Doe jij met ons mee?

Spring aan boord. Wij geven mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid een inclusieve plek in de samenleving waar dat nu nog niet vanzelfsprekend is. Wij zijn Inclusief Gezond.